Tahukah anda semua , Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPT) telah memperkenalkan insiaitif terbahadu untuk pembiayaan perumahan di Malaysia menerusi Home Ownership Programme (HOPE) iaitu Pembiayaan Perumahan Malaysia (i-Biaya) .

Inisiatif yang diperkenalkan ini dapat memberikan manfaat dalam memiliki rumah khususnya mereka yang teridiri daripada golongan B40 , M40 serta pekerja sektor yang tidak formal.

Inisiatif ini juga dapat membuat langkah dalam menyokojg sasaran penyediaan sebanyak 500,000 rumah mampu milik yang bakal menjelang pada tahun 2022.

TUJUAN I-BIAYA

Untuk pengetahuan anda semua , terdapat 3 tujuan utama inisiaitf yang diperkenalkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) seperti :

 • Menyediakan jaminan kepada pembeli rumah yang pertama
 • Menyediakan khidmat nasihat / konsultasi / kaunseling dalam pengurusan kredit
 • MenyediakN pembiayaan bagi yang berhadapan dengan masalah akses kepada pembiayaan perumahan

SKIM PEMBIAYAAN YANG DISEDIAKAN

Berikut merupakan 3 skim pembiayaan yang telah ditawarkan melalui inisiaitf terbaharu ini :

1) Skim Rumah Pertamaku (SRP)

 • SRP adalah merupakan salah satu skim yang membantu pembeli rumah pertama dalam golongan M40 serta B40 agar memilik sebuah rumah tanpa perlu membayar wang pendahuluan

2) Skim Rent - To - Own (RTO)

 • Skim RTO ini juga adalah skim pemilikan perumahan berkonsepkan sewa beli dan terbuka kepada semua unit PR1MA yang sedia ada

3) Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)

 • SKJP merupakan skim agar dapat membantu pembeli rumah pertama daripada golongan  tidak mempunyai pendapatan yang tetap mendapat pembiayaan perumahan

CARA MOHON

I. Permohonan Skim Rumah Pertamaku (SRP)

 • Pemohon digalkkan untuk mencari rumah idaman serta mereka harus mendapatkan dokumen berkaitan seperti draf perjanjian jual beli/resit bayaran tempatam dan lain - lain
 • Anda juga boleh membuat semakan status kelayakan pembiayaan rumah melalui portal rasmi SRP di https://srp.com.my/bm/eligibility-criteria
 • Sediakan dokumen seperti slip gaji dan penyata
 • Seterusnya , anda boleh menghantar permohonan pembiayaan perumahan SRP ke cawangan bank-bank yang terlibat

II. Permohonan Skim Rent - To - Own (RTO)

 • Anda boleh membuat akaun di https://www.prima.my/
 • Kemduian , sila pilih unit OTP yang sedia ada untuk dikeluarkan
 • Pemohon mula membuat permohonan skim RTO bersama Maybank
 • Pihak Maybank akan menghubungi anda untuk memproses permohonan tersebut
 • Maybank akan mengeluarkan keputusan permohonan skim RTO kepada pemohon
 • Perjanjian akan disediakan untuk ditandatangani
 • Pemohon juga akan menandatanganj Perjanjian Jual Bsli (SPA) antara pemohon dan PR1MA dan perjanjian Skim RTO antara pemohon dan maybank
 • Pemohon akan menerima kunci rumah daripada PR1MA

III. Permohonan Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)

 • Bakl peminjam akan mengenal pasti untuk kediaman yang dikehendaki
 • Seterusnya , anda boleh buat permohonan serta serahkan dokumen berkaitan kepada institusi kewangan yang terlibat
 • Bank akan menilai dan menyemak permohonan peminjam dan akan hantar permohonan ke SKJP bagi jaminan perlindungan
 • SJKP akan menyemak permohonan serta menyediakan jaminan perlindungan (Jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan)
 • Intitusi kewangan akan mengemukakan surat tawaran (LO) kepada pelanggan setelah berjaya mendapatkan jaminan SJKP
 • Peminjam juga akan menerima LO dan memiliki idaman mereka selepas institusi kewangan mengeluarkan pembiayaan

MAKLUMAT LANJUT

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai i-Biaya , anda boleh terus layair laman web portal rasmi di https://www.kpkt.gov.my/ .