Permodalan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) telah memperkenalkan skim iaitu Skim Pembiayaan Usahawan Terkesan Covid-19 (SPUR) untuk membantu individu atau usahawan yang Bumiputera yang terkesan akibat pandemik COVID-19.

Untuk makluman, matlamat pelaksanaan SPUR adalah untuk membantu individu Bumiputera yang ingin atau telah menceburi bidang perniagaan yang terkesan ekoran penularan pandemik COVID-19.

OBJEKTIF PELAKSANAAN SPUR

Antara objektif pelaksanaan SPUR oleh PUNB adalah seperti berikut

 • Meningkatkan penglibatan Bumiputera dalam bidang keusahawanan.
 • Menyediakan kemudahan dari aspek kewangan dan pembangunan keusahawanan.
 • Memastikan usahawan dan perniagaan Bumiputera kekal berdaya saing dan berdaya tahan.
 • Mempergiat aktiviti perniagaan dan meningkatkan ekonomi.


MANFAAT SPUR

 • Kursus dan latihan yang akan disediakan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan usahawan dalam bidang pengurusan kewangan, pemasaran, tadbir urus korporat dan pengurusan am.
 • Usahawan berpeluang untuk menjalankan perniagaan mereka (jika ada) dengan kadar sewaan hartanah PUNB yang kompetitif
 • Ibra’ (rebat) sehingga 50% daripada jumlah pembiayaan diberikan kepada pembayar pembiayaan yang baik (tertakluk kepada terma dan syarat)


MAKLUMAT PEMBIAYAAN

1. Jumlah pembiayaan
 • RM50 ribu hingga RM100 ribu

2. Kadar keuntungan
 • 3.5% setahun (berdasarkan kadar baki bulanan)

3. Tempoh pembiayaan
 • Sehingga 66 bulan (termasuk 6 bulan moratorium)


SYARAT KELAYAKAN

Berikut adalah syarat kelayakan yang ditetapkan bagi memohon SPUR PUNB:

 • Bumiputera yang telah hilang pekerjaan akibat penyusutan ekonomi ekoran penularan wabak Covid-19
 • Berumur 18 hingga 55 tahun


Syarat Perniagaan

Selain syarat kelayakan, pemohon juga perlu memenuhi syarat perniagaan iaitu:

 • Warganegara Malaysia
 • Perniagaan sepenuh masa
 • Perniagaan patuh Syariah
 • Jenis perniagaan peruncitan/ pemborongan/ pembuatan dan kejuruteraan
 • Telah memulakan perniagaan atau beroperasi sekurang-kurangnya mulai Mac 2020
 • Perniagaan jenis entiti milikan tunggal/ perkongsian/ Perkongsian Liabiti Terhad (PLT)/ Sendirian Berhad


CARA BUAT PERMOHONAN

Kepada usahawan yang berminat, sila layari laman web berikut untuk membuat permohonan dengan pembiayaan yang ditawarkan :


Dokumen sokongan

Berikut merupakan senarai dokumen sokongan yang diperlukan :

1. Perniagaan yang telah beroperasi

 • Surat/bukti pemberhentian kerja.
 • Rancangan Perniagaan (pemohon perlu mengisi maklumat diperlukan semasa permohonan).
 • Salinan kad pengenalan (pemohon, rakan kongsi, pengarah syarikat, pemegang saham).
 • Gambar berukuran pasport (pemohon, rakan kongsi, pengarah syarikat, pemegang saham).
 • Penyata akaun bank bagi tempoh 3 bulan dari tarikh terkini (penyata akaun bank individu/akaun gaji ketika membuat permohonan).
 • Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) terkini
 • Penyata akaun transaksi perniagaan atau rekod jualan perniagaan bagi tempoh 3 bulan.
 • Lesen perniagaan dari majlis/lesen khas/perjanjian sewa premis perniagaan dan lesen lain yang berkaitan.
 • Pendaftaran syarikat:
 • Bagi pendaftaran Enterpris, sila sertakan Borang D (Milikan
 • Tunggal/Perkongsian/Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP).
 • Bagi perniagaan Sendirian Berhad, sila sertakan Borang 9,24,44,49,32A,M&A atau seksyen 17,78,46(3),58 (Sdn Bhd), 105, perlembagaan atau yang setara.


2. Perniagaan yang baru beroperasi

Salinan kad pengenalan (pemohon, rakan kongsi, pengarah syarikat, pemegang saham).
Surat/bukti pemberhentian kerja.
Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) terkini
Penyata akaun individu/akaun gaji bagi tempoh 3 bulan dari tarikh terkini.MAKLUMAT LANJUT

Sebarang pertanyaan atau permasalahan dalam membuat permohonan, anda boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan PUNB di 
 • Talian : 1300-13-7862 
 • Emel : customerservice@punb.com.my